KQXSMT - XSMT - Xem kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Kết quả sổ xố trực tiếp miền Trung ngày 19-01-2022
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 19-01-2022. CÒN:00:00:00 nữa
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 96 11
Giải bảy 436 626
Giải sáu 5566
5520
4530
7464
7128
8159
Giải năm 1045 1138
Giải tư 23137
37753
05930
84561
51282
23207
77319
27243
84326
30109
00940
93068
89266
67804
Giải ba 40627
93575
95958
21934
Giải nhì 13163 03372
Giải nhất 80340 20423
Đặc biệt 707749 954332
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 7 4 9
1 9 1
2 0 7 3 6 6 8
3 0 0 6 7 2 4 8
4 0 5 9 0 3
5 3 8 9
6 1 3 6 4 6 8
7 5 2
8 2
9 6
Thứ hai Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 47 80
Giải bảy 774 843
Giải sáu 1624
2162
6558
0978
8741
1789
Giải năm 5240 5849
Giải tư 53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
19326
10192
39296
33534
55805
16188
66461
Giải ba 97887
00426
82863
70106
Giải nhì 51397 74923
Giải nhất 87515 83843
Đặc biệt 126784 146131
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 6
1 5
2 4 6 3 6
3 4 8 1 4
4 0 7 1 3 3 9
5 8
6 2 1 3
7 4 8
8 0 4 4 7 0 8 9
9 3 7 7 9 2 6
chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải tám 24 41 92
Giải bảy 128 413 265
Giải sáu 1335
1952
2119
0855
7113
0549
4769
8740
4682
Giải năm 5535 9322 6331
Giải tư 11860
27999
69946
16269
77640
45749
68250
07932
96012
68113
20803
24289
74705
66368
89824
49910
96410
97870
90020
58383
88097
Giải ba 02799
29760
82657
81492
87871
12980
Giải nhì 71339 48096 76727
Giải nhất 54443 11610 62453
Đặc biệt 910609 086145 464117
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 3 5
1 9 0 2 3 3 3 0 0 7
2 4 8 2 0 4 7
3 5 5 9 2 1
4 0 3 6 9 1 5 9 0
5 0 2 5 7 3
6 0 0 9 8 5 9
7 0 1
8 9 0 2 3
9 9 9 2 6 2 7
Thứ bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 18 90 86
Giải bảy 409 389 234
Giải sáu 7568
1197
7869
6512
0330
7302
6427
3819
6229
Giải năm 3702 1654 6303
Giải tư 85403
28113
57456
95577
64191
97827
45209
16803
08748
79557
50776
13696
71964
81977
95352
09572
18736
97004
44464
03188
05951
Giải ba 41546
68431
18906
44541
08736
82207
Giải nhì 07799 11882 77926
Giải nhất 79603 31580 14237
Đặc biệt 906700 620947 301038
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 2 3 3 9 9 2 3 6 3 4 7
1 3 8 2 9
2 7 6 7 9
3 1 0 4 6 6 7 8
4 6 1 7 8
5 6 4 7 1 2
6 8 9 4 4
7 7 6 7 2
8 0 2 9 6 8
9 1 7 9 0 6
Thứ sáu Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 16 29
Giải bảy 634 459
Giải sáu 7360
9483
6985
0069
4169
0411
Giải năm 6192 8253
Giải tư 56194
55116
52873
84903
82456
26426
46723
80016
13396
26515
12652
14775
84847
19556
Giải ba 69159
22571
58591
34704
Giải nhì 22950 76190
Giải nhất 45134 55011
Đặc biệt 715334 973858
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 3 4
1 6 6 1 1 5 6
2 3 6 9
3 4 4 4
4 7
5 0 6 9 2 3 6 8 9
6 0 9 9
7 1 3 5
8 3 5
9 2 4 0 1 6
Thứ năm Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 66 39 74
Giải bảy 355 330 476
Giải sáu 5693
0704
9824
8412
7270
6045
4084
4986
1060
Giải năm 7744 4377 0823
Giải tư 46989
57286
35414
01878
93106
11539
68467
10469
62672
14320
17168
98097
07650
10312
69618
84309
37137
70488
12558
11688
37038
Giải ba 96836
08565
75131
39378
36162
03604
Giải nhì 78949 10929 74986
Giải nhất 21142 98098 86576
Đặc biệt 483609 364073 728095
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 6 9 4 9
1 4 2 2 8
2 4 0 9 3
3 6 9 0 1 9 7 8
4 2 4 9 5
5 5 0 8
6 5 6 7 8 9 0 2
7 8 0 2 3 7 8 4 6 6
8 6 9 4 6 6 8 8
9 3 7 8 5
Thứ tư Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 94 37
Giải bảy 970 504
Giải sáu 6385
5350
0858
0567
5353
1843
Giải năm 0559 8483
Giải tư 52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
57671
05063
29176
47758
40630
55334
22526
Giải ba 77309
33202
25698
59921
Giải nhì 46963 28340
Giải nhất 86240 76749
Đặc biệt 611139 070260
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 9 4
1 3
2 1 6
3 9 0 4 7
4 0 1 4 0 3 9
5 0 8 9 3 8
6 3 0 3 7
7 0 6 1 6
8 1 5 9 3
9 4 8
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 53 15
Giải bảy 055 561
Giải sáu 4145
0663
2833
2686
7382
5531
Giải năm 4246 8167
Giải tư 89456
25411
68781
24166
32649
46709
09538
22120
95618
83768
83186
63773
02584
07662
Giải ba 60058
84456
45992
81992
Giải nhì 22485 97785
Giải nhất 84082 77837
Đặc biệt 032867 171036
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 9
1 1 5 8
2 0
3 3 8 1 6 7
4 5 6 9
5 3 5 6 6 8
6 3 6 7 1 2 7 8
7 3
8 1 2 5 2 4 5 6 6
9 2 2
Thứ hai Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 61 72
Giải bảy 802 322
Giải sáu 5679
0649
4398
2495
6892
2410
Giải năm 6139 7368
Giải tư 64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884
Giải ba 26592
35817
87752
60201
Giải nhì 66558 24456
Giải nhất 64382 90341
Đặc biệt 214495 609738
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 9 1
1 7 0 2 2
2 2 5
3 9 8
4 9 1
5 8 2 4 6
6 0 1 8
7 2 3 9 2 4
8 0 2 4 5
9 2 5 6 8 2 5
chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải tám 56 27 43
Giải bảy 992 043 216
Giải sáu 3092
6376
0255
4455
9309
4922
4872
2529
0075
Giải năm 4910 8570 9209
Giải tư 77366
57498
83710
33065
55017
79155
20201
80026
76626
55482
95434
50228
18508
92839
04540
05182
39615
59925
48208
28615
23852
Giải ba 35543
84534
47702
70381
88063
38790
Giải nhì 71448 98609 08736
Giải nhất 49485 92208 62060
Đặc biệt 310905 556433 444846
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 5 2 8 8 9 9 8 9
1 0 0 7 5 5 6
2 2 6 6 7 8 5 9
3 4 3 4 9 6
4 3 8 3 0 3 6
5 5 5 6 5 2
6 5 6 0 3
7 6 0 2 5
8 5 1 2 2
9 2 2 8 0
Thứ bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 17 79 18
Giải bảy 279 080 725
Giải sáu 2999
6307
2938
0565
7535
5430
1599
9411
3259
Giải năm 3390 5027 2619
Giải tư 43055
63831
09772
51046
20565
35553
87296
40547
64173
38268
48975
96122
67707
48046
17451
19614
15273
53158
84362
45904
07321
Giải ba 47583
73812
33865
66236
96224
29748
Giải nhì 30256 57552 74662
Giải nhất 00213 50413 36029
Đặc biệt 825222 811308 133633
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7 7 8 4
1 2 3 7 3 1 4 8 9
2 2 2 7 1 4 5 9
3 1 8 0 5 6 3
4 6 6 7 8
5 3 5 6 2 1 8 9
6 5 5 5 8 2 2
7 2 9 3 5 9 3
8 3 0
9 0 6 9 9
Thứ sáu Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 38 74
Giải bảy 758 842
Giải sáu 2058
3896
5771
7302
6941
5456
Giải năm 9550 6627
Giải tư 50242
56297
87058
62862
64884
13390
08428
14499
10803
95816
22845
55052
34891
09211
Giải ba 19182
60997
83114
12774
Giải nhì 09658 05018
Giải nhất 71069 65485
Đặc biệt 290872 992577
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 2 3
1 1 4 6 8
2 8 7
3 8
4 2 1 2 5
5 0 8 8 8 8 2 6
6 2 9
7 1 2 4 4 7
8 2 4 5
9 0 6 7 7 1 9
Thứ năm Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 06 35 21
Giải bảy 410 172 755
Giải sáu 3654
1585
6612
4777
0474
6285
4412
9734
6210
Giải năm 4309 2581 8658
Giải tư 64782
73187
17979
53558
14293
32029
84530
66535
19439
71481
45783
43940
08653
32579
06614
48027
30834
24630
09569
58846
31755
Giải ba 82601
36876
24449
71051
19231
59891
Giải nhì 10622 41885 99508
Giải nhất 50377 54197 25108
Đặc biệt 601396 349996 536654
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 6 9 8 8
1 0 2 0 2 4
2 2 9 1 7
3 0 5 5 9 0 1 4 4
4 0 9 6
5 4 8 1 3 4 5 5 8
6 9
7 6 7 9 2 4 7 9
8 2 5 7 1 1 3 5 5
9 3 6 6 7 1
Thứ tư Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 51 54
Giải bảy 193 004
Giải sáu 9603
5395
9836
1764
6186
5061
Giải năm 8424 7982
Giải tư 97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
91860
80802
80447
19634
23175
69543
05370
Giải ba 85881
72221
42203
85651
Giải nhì 12698 22951
Giải nhất 12421 87188
Đặc biệt 883565 441233
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 3 7 2 3 4
1
2 1 1 4
3 6 7 3 4
4 8 3 7
5 1 1 1 1 4
6 5 0 1 4
7 2 0 5
8 1 3 2 6 8
9 3 5 8
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 13 57
Giải bảy 222 337
Giải sáu 8610
8617
2929
0291
7382
7935
Giải năm 5066 5885
Giải tư 37597
75704
63971
09823
76967
38983
24825
77795
02075
78605
98891
10056
79907
02751
Giải ba 15863
16338
98633
02483
Giải nhì 65354 10522
Giải nhất 64645 94286
Đặc biệt 137436 551746
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 4 5 7
1 0 3 7
2 2 3 5 9 2
3 6 8 3 5 7
4 5 6
5 4 1 6 7
6 3 6 7
7 1 5
8 3 2 3 5 6
9 7 1 1 5
Thứ hai Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 15 84
Giải bảy 586 160
Giải sáu 8074
4398
5037
5058
8686
9722
Giải năm 3573 2702
Giải tư 02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
19046
09345
52283
73759
39822
00859
36892
Giải ba 82406
39737
13611
69267
Giải nhì 49256 73435
Giải nhất 23191 57205
Đặc biệt 697603 490897
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 3 6 2 5
1 5 5 1
2 2 2
3 4 7 7 5
4 5 6
5 5 6 8 9 9
6 2 0 7
7 3 4
8 1 6 6 3 4 6
9 1 8 2 7
chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải tám 37 70 11
Giải bảy 490 479 988
Giải sáu 0780
3668
0053
8868
1226
6977
5847
1452
3337
Giải năm 1952 5618 8823
Giải tư 57717
50428
84145
04585
46030
91116
95263
00458
44311
45727
85026
83489
96018
64219
48712
53425
38450
07891
61629
40192
02027
Giải ba 83388
26510
62063
14306
51229
99818
Giải nhì 08724 24103 39813
Giải nhất 80226 75098 20310
Đặc biệt 563169 920866 532831
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 6
1 0 6 7 1 8 8 9 0 1 2 3 8
2 4 6 8 6 6 7 3 5 7 9 9
3 0 7 1 7
4 5 7
5 2 3 8 0 2
6 3 8 9 3 6 8
7 0 7 9
8 0 5 8 9 8
9 0 8 1 2
Thứ bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 68 16 51
Giải bảy 193 630 982
Giải sáu 7481
5041
0883
2537
3870
0236
9549
0786
8142
Giải năm 5914 7703 1017
Giải tư 35023
99024
86465
96962
32815
50444
41192
53521
85182
90598
45090
37120
55639
77228
86706
87452
59557
45731
18592
29912
59551
Giải ba 03742
41579
17050
23756
65021
87920
Giải nhì 73145 03419 09212
Giải nhất 20504 41964 25521
Đặc biệt 003756 202864 300208
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 3 6 8
1 4 5 6 9 2 2 7
2 3 4 0 1 8 0 1 1
3 0 6 7 9 1
4 1 2 4 5 2 9
5 6 0 6 1 1 2 7
6 2 5 8 4 4
7 9 0
8 1 3 2 2 6
9 2 3 0 8 2
Thứ sáu Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 32 74
Giải bảy 378 694
Giải sáu 5691
3888
4754
1340
8093
8575
Giải năm 8718 7478
Giải tư 50054
72640
94469
02420
32429
46576
18549
26633
76918
50243
56776
26339
84070
24018
Giải ba 30236
90953
24585
98629
Giải nhì 46202 96566
Giải nhất 11394 34803
Đặc biệt 248919 737430
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 2 3
1 8 9 8 8
2 0 9 9
3 2 6 0 3 9
4 0 9 0 3
5 3 4 4
6 9 6
7 6 8 0 4 5 6 8
8 8 5
9 1 4 3 4
Thứ năm Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 75 78 58
Giải bảy 404 541 103
Giải sáu 9385
6570
8095
4468
6588
5149
0213
2625
9770
Giải năm 0350 0480 7565
Giải tư 74270
32516
71904
67385
10004
67001
32941
06588
78336
49832
31551
07699
89812
96093
21055
66000
20969
29844
29315
33952
35758
Giải ba 08079
21758
37192
24916
36955
47120
Giải nhì 64644 90158 11120
Giải nhất 71486 35917 19840
Đặc biệt 149395 933272 085554
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 4 4 4 0 3
1 6 2 6 7 3 5
2 0 0 5
3 2 6
4 1 4 1 9 0 4
5 0 8 1 8 2 4 5 5 8 8
6 8 5 9
7 0 0 5 9 2 8 0
8 5 5 6 0 8 8
9 5 5 2 3 9
Thứ tư Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 49 56
Giải bảy 424 367
Giải sáu 5922
2522
0672
8489
7372
0601
Giải năm 7125 5333
Giải tư 99300
16073
07443
83220
08332
30236
04631
50694
00752
39212
26339
05461
90585
78096
Giải ba 82893
93018
49346
29346
Giải nhì 40939 85354
Giải nhất 63661 26445
Đặc biệt 307552 003276
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1
1 8 2
2 0 2 2 4 5
3 1 2 6 9 3 9
4 3 9 5 6 6
5 2 2 4 6
6 1 1 7
7 2 3 2 6
8 5 9
9 3 4 6
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 62 70
Giải bảy 162 798
Giải sáu 7170
6911
4718
1103
9790
5002
Giải năm 1599 0064
Giải tư 79084
91299
20408
11064
97111
41350
53209
93606
11093
36391
34328
99326
53956
71771
Giải ba 73722
15166
76259
70680
Giải nhì 71019 93663
Giải nhất 21916 13706
Đặc biệt 692080 505348
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 8 9 2 3 6 6
1 1 1 6 8 9
2 2 6 8
3
4 8
5 0 6 9
6 2 2 4 6 3 4
7 0 0 1
8 0 4 0
9 9 9 0 1 3 8
Thứ hai Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 13 18
Giải bảy 809 977
Giải sáu 3718
2623
4910
1139
9495
4513
Giải năm 2079 2284
Giải tư 38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
54378
12772
45217
82256
30246
24365
15090
Giải ba 90054
28043
46194
53708
Giải nhì 57984 29937
Giải nhất 39605 96925
Đặc biệt 633293 851469
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 9 8
1 0 3 3 6 8 3 7 8
2 3 5
3 7 9
4 0 3 9 6
5 4 6
6 2 5 7 5 9
7 9 2 7 8
8 4 4
9 3 0 4 5
chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 41 98
Giải bảy 525 912
Giải sáu 1850
3643
7288
7923
0553
2737
Giải năm 2507 6077
Giải tư 03182
57725
32423
56406
00410
24824
40105
07993
26311
61491
25447
80450
13915
29649
Giải ba 78169
26070
29924
90783
Giải nhì 48244 20201
Giải nhất 24215 34381
Đặc biệt 569935 678976
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 5 6 7 1
1 0 5 1 2 5
2 3 4 5 5 3 4
3 5 7
4 1 3 4 7 9
5 0 0 3
6 9
7 0 6 7
8 2 8 1 3
9 1 3 8
Thứ bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 64 72 68
Giải bảy 930 323 375
Giải sáu 6044
4076
5660
4935
0703
9483
9765
6434
0524
Giải năm 7898 7442 8203
Giải tư 03190
93479
52635
25731
71355
84432
39964
45594
68218
95397
98764
78331
05970
82287
74546
91321
25421
44780
08136
71221
92089
Giải ba 21968
36162
05337
93779
00713
29121
Giải nhì 09872 14115 01927
Giải nhất 97080 06335 57502
Đặc biệt 238220 762003 808868
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 3 2 3
1 5 8 3
2 0 3 1 1 1 1 4 7
3 0 1 2 5 1 5 5 7 4 6
4 4 2 6
5 5
6 0 2 4 4 8 4 5 8 8
7 2 6 9 0 2 9 5
8 0 3 7 0 9
9 0 8 4 7
Thứ sáu Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 28 19
Giải bảy 898 127
Giải sáu 2177
8921
8043
3442
5364
4074
Giải năm 9356 2478
Giải tư 94480
45052
30545
92644
51062
68832
25735
27802
21655
12075
97749
06669
59266
41700
Giải ba 36315
35135
75141
75287
Giải nhì 19439 23132
Giải nhất 09690 20582
Đặc biệt 089373 643010
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 0 2
1 5 0 9
2 1 8 7
3 2 5 5 9 2
4 3 4 5 1 2 9
5 2 6 5
6 2 4 6 9
7 3 7 4 5 8
8 0 2 7
9 0 8
Thứ năm Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 86 76 03
Giải bảy 967 221 256
Giải sáu 7149
0323
2701
7873
8536
4536
0474
6528
4452
Giải năm 1678 6326 8334
Giải tư 75219
03249
31074
45689
41016
92096
09630
88938
99341
34610
25947
21596
32491
51185
52342
35915
19552
84523
66074
46599
38665
Giải ba 88046
42841
51065
37058
71831
32164
Giải nhì 19820 32452 95401
Giải nhất 23748 94470 87320
Đặc biệt 279390 362355 743521
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1 3
1 6 9 0 5
2 0 3 1 6 0 1 3 8
3 0 6 6 8 1 4
4 1 6 8 9 9 1 7 2
5 2 5 8 2 2 6
6 7 5 4 5
7 4 8 0 3 6 4 4
8 6 9 5
9 0 6 1 6 9
Thứ tư Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 95 67
Giải bảy 990 384
Giải sáu 3124
1159
0107
6504
9252
5174
Giải năm 4179 8345
Giải tư 71563
56225
31068
48769
39926
62354
20364
62727
00787
69743
22785
85864
62718
71123
Giải ba 90980
01399
59409
63296
Giải nhì 30240 54626
Giải nhất 49698 26209
Đặc biệt 758352 696483
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 4 9 9
1 8
2 4 5 6 3 6 7
3
4 0 3 5
5 2 4 9 2
6 3 4 8 9 4 7
7 9 4
8 0 3 4 5 7
9 0 5 8 9 6
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 08 07
Giải bảy 983 944
Giải sáu 4912
9510
2901
7646
1203
1645
Giải năm 4562 1727
Giải tư 33681
58925
80905
99725
21123
27619
70782
23778
59322
00766
62658
23498
86180
11551
Giải ba 34931
71790
01317
76710
Giải nhì 80165 51325
Giải nhất 97171 00442
Đặc biệt 113610 138108
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 1 5 8 3 7 8
1 0 0 2 9 0 7
2 3 5 5 2 5 7
3 1
4 2 4 5 6
5 1 8
6 2 5 6
7 1 8
8 1 2 3 0
9 0 8
Thứ hai Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 12 52
Giải bảy 176 407
Giải sáu 0536
2114
5723
1047
7938
3842
Giải năm 1306 0818
Giải tư 40355
29242
42515
36752
63834
73055
16792
61578
46736
89445
34087
64659
84855
61685
Giải ba 52495
53358
28693
42336
Giải nhì 85529 75417
Giải nhất 51635 01480
Đặc biệt 961260 409145
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 7
1 2 4 5 7 8
2 3 9
3 4 5 6 6 6 8
4 2 2 5 5 7
5 2 5 5 8 2 5 9
6 0
7 6 8
8 0 5 7
9 2 5 3
chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 84 75
Giải bảy 608 123
Giải sáu 3284
3086
9644
3248
5516
5573
Giải năm 8301 9703
Giải tư 31757
01500
76229
79808
23102
44124
40919
21126
17010
93784
23959
94334
18095
20238
Giải ba 69742
30432
96832
38536
Giải nhì 42355 87747
Giải nhất 31774 32007
Đặc biệt 106874 355904
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 0 1 2 8 8 3 4 7
1 9 0 6
2 4 9 3 6
3 2 2 4 6 8
4 2 4 7 8
5 5 7 9
6
7 4 4 3 5
8 4 4 6 4
9 5
Thứ bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 00 33 77
Giải bảy 969 677 387
Giải sáu 2232
3001
8688
7978
0927
0036
4760
6527
2281
Giải năm 0129 7587 8470
Giải tư 70994
48719
20713
38532
24703
10883
93234
21319
45442
64310
42754
21787
37727
66363
07595
55388
97830
77781
39170
12972
57800
Giải ba 02828
98350
89073
42779
11537
66409
Giải nhì 17331 71541 65050
Giải nhất 91820 69335 98511
Đặc biệt 402737 258026 142046
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 1 3 0 9
1 3 9 0 9 1
2 0 8 9 6 7 7 7
3 1 2 2 4 7 3 5 6 0 7
4 1 2 6
5 0 4 0
6 9 3 0
7 3 7 8 9 0 0 2 7
8 3 8 7 7 1 1 7 8
9 4 5
Thứ sáu Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 34 96
Giải bảy 650 071
Giải sáu 4922
6944
8380
7797
7664
4272
Giải năm 5468 4161
Giải tư 85181
04697
36879
79878
47384
75091
37676
62426
32352
42220
13740
30763
94713
12204
Giải ba 98979
71590
58376
85809
Giải nhì 32205 47773
Giải nhất 06308 53465
Đặc biệt 088473 891977
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 5 8 4 9
1 3
2 2 0 6
3 4
4 4 0
5 0 2
6 8 1 3 4 5
7 3 6 8 9 9 1 2 3 6 7
8 0 1 4
9 0 1 7 6 7
Thứ năm Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 12 88 52
Giải bảy 046 376 014
Giải sáu 8241
9698
3753
0173
9297
9227
1009
0307
4104
Giải năm 9383 9153 6905
Giải tư 95179
94070
69366
01348
52137
66230
68075
78743
40471
17424
51740
04493
24668
42529
20191
75031
35888
79723
92689
86412
56990
Giải ba 50156
31425
34775
63491
69867
21984
Giải nhì 10779 84593 95006
Giải nhất 61601 17815 50741
Đặc biệt 839949 802166 723267
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 4 5 6 7 9
1 2 5 2 4
2 5 4 7 9 3
3 0 7 1
4 1 6 8 9 0 3 1
5 3 6 3 2
6 6 6 8 7 7
7 0 5 9 9 1 3 5 6
8 3 8 4 8 9
9 8 1 3 3 7 0 1
Thứ tư Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 49 75
Giải bảy 655 686
Giải sáu 0341
1977
7953
9031
9922
8382
Giải năm 3829 7322
Giải tư 41795
97747
74935
24682
48353
80196
21552
26441
03551
30677
86488
09847
16786
80121
Giải ba 15721
65767
91342
69634
Giải nhì 12777 84870
Giải nhất 28695 87199
Đặc biệt 992395 569916
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 6
2 1 9 1 2 2
3 5 1 4
4 1 7 9 1 2 7
5 2 3 3 5 1
6 7
7 7 7 0 5 7
8 2 2 6 6 8
9 5 5 5 6 9
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 03 18
Giải bảy 059 060
Giải sáu 9723
6647
4126
4454
1624
1920
Giải năm 7345 5999
Giải tư 02990
81950
94166
75275
87780
44983
42922
44174
38388
43904
36504
51746
80415
69120
Giải ba 10534
90106
56401
06698
Giải nhì 90413 85438
Giải nhất 66241 82114
Đặc biệt 770224 509872
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 3 6 1 4 4
1 3 4 5 8
2 2 3 4 6 0 0 4
3 4 8
4 1 5 7 6
5 0 9 4
6 6 0
7 5 2 4
8 0 3 8
9 0 8 9
Thứ hai Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải tám 44 25
Giải bảy 922 272
Giải sáu 0543
1913
5973
2732
2356
4625
Giải năm 4164 3748
Giải tư 38631
56333
36408
72754
45945
48798
50151
22985
38375
29308
16056
46253
43028
93938
Giải ba 80286
82667
94245
80868
Giải nhì 28038 93500
Giải nhất 47190 10688
Đặc biệt 565995 057188
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 0 8
1 3
2 2 5 5 8
3 1 3 8 2 8
4 3 4 5 5 8
5 1 4 3 6 6
6 4 7 8
7 3 2 5
8 6 5 8 8
9 0 5 8
chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám 43 13
Giải bảy 623 793
Giải sáu 8041
4654
4346
0691
5058
7030
Giải năm 6177 9619
Giải tư 28124
51171
68123
56576
45489
77523
04438
12838
62980
91120
90686
28597
83099
25451
Giải ba 53064
90817
25125
15207
Giải nhì 16302 17385
Giải nhất 01087 47024
Đặc biệt 273159 651163
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Khánh Hòa Kon Tum
0 2 7
1 7 3 9
2 3 3 3 4 0 4 5
3 8 0 8
4 1 3 6
5 4 9 1 8
6 4 3
7 1 6 7
8 7 9 0 5 6
9 1 3 7 9
Thứ bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải tám 06 87 80
Giải bảy 450 298 077
Giải sáu 7649
7765
7765
9800
4244
7423
0747
9195
6517
Giải năm 3993 4487 2976
Giải tư 43473
08440
65092
82417
68313
01777
88534
35395
18215
05584
34914
73523
95495
51756
45955
36841
45890
83610
78435
61201
92744
Giải ba 87692
60050
74778
96588
67149
51915
Giải nhì 91289 13975 45765
Giải nhất 92658 85552 30869
Đặc biệt 378065 230328 322696
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 0 1
1 3 7 4 5 0 5 7
2 3 3 8
3 4 5
4 0 9 4 1 4 7 9
5 0 0 8 2 6 5
6 5 5 5 5 9
7 3 7 5 8 6 7
8 9 4 7 7 8 0
9 2 2 3 5 5 8 0 5 6
Thứ sáu Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 12 97
Giải bảy 759 681
Giải sáu 6274
8018
4244
7592
3203
6616
Giải năm 4826 1525
Giải tư 91841
09250
82259
96911
08195
23098
27372
54999
11515
43003
92762
21641
34820
80136
Giải ba 20018
96150
77014
45610
Giải nhì 14767 30976
Giải nhất 08506 94013
Đặc biệt 921021 678748
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 6 3 3
1 1 2 8 8 0 3 4 5 6
2 1 6 0 5
3 6
4 1 4 1 8
5 0 0 9 9
6 7 2
7 2 4 6
8 1
9 5 8 2 7 9

KQXSMT – XSMT – SXMT – Kết quả xổ số miền Trung hôm nay – Trực tiếp kết quả xổ số MT hàng ngày tại XSMB360.COM vào lúc 16h15 phút. Thống kê bảng kết quả xổ số miền Trung hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm,… Giúp mọi người có được những thông tin nhận định cặp loto đẹp XSMT chính xác nhất.

Kết qủa xổ số miền trung mấy giờ quay?

KQXSMT – XSMT – Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch quay mở thưởng các đài Miền Trung trong tuần như sau:

– Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.

– Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.

– Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

– Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.

– Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

– Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.

– Ngày chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum phát hành

Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 2 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 7 – Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 30 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

– Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

– Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

– Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

– Thứ 2, gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả hôm nay qua SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Hãy truy cập link xem dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay tại  chuyên trang XSMB 360 ngay để kiểm tra lại vé số dự thưởng của bạn cho chuẩn nhất. Chúc bạn may mắn!

LỊCH MỞ THƯỞNG
to top ae388 Nhà cái đá gà | soi cau xsmb vip | Xem SXMB hôm nay |Casino trực tuyến | 868h - Nhà Cái Hàng Đầu | Nhà cái iwin68 | Nhà cái Kubet777